Смарт Баланс предлага голям набор от административни услуги за бизнеса

Регистрация на Вашата компания

-Подготвяне на документи за регистрация на дружество. За повече информация за регистрация на компания – моля, кликнете тук.
-Регистрация или дерегистрация по ЗДДС.
-Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП.
-Регистрация в Инспекцията по Труда.
-Регистрация на търговски обекти в съответната община.
-Изготвяне на Intrastat и VIES декларации и подаването им в НАП.

Попълване, подаване и получване на документи от НАП, НОИ, СО, БНБ, Търговски Регистър

-Актуално състояние на дружеството.
-Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения.
-Удостоверение за местно лице.
-Издаване на служебен номер на чуждестранно лице.
-Деклариране на получени заеми пред БНБ.

Виртуален офис

-Предоставяне на административен адрес за комуникация с НАП и всички останали институции.
-On-line банкиране (само изготвяне на платежни нареждания). Ние не оперираме/банкираме с капиталите на своите клиенти, нито имаме достъп до тях.
-Приемане на обаждания и обработка на пощата.