Номинални Услуги от Смарт Баланс

Какво представлява?

Номиналните услуги се използват като легален начин за осигуряване на лична и корпоративна конфиденциалност. Това са услуги, чиято цел е защита на активите и осигуряването на поверителност относно бенефициарния (реалният) собственик на Дружеството.

 

В България информацията за собственик или акционер в дружество е публично достъпна и лесно може да се намери в Търговски Регистър. Това дава възможност на всеки да направи съответното търсене и да се снабди с информацията за компанията, акционерите, управителите, адреса на компанията и всичко друго, което го интерсува за бизнеса на това дружество. Когато използвате номинални услуги, Вие избягвате тази ситуация.

 

СК Смарт Баланс осигурява професионални номинални услуги, за да осигури конфиденциалност на Вашия бизнес и бизнес планове. Ние се ангажираме да предоставяме първокласна услуга, разполагайки с богат опит и познания, за да осигурим изключителна услуга. СК Смарт Баланс никога няма да сподели лична информация за реалният собственик на компанията без неговото съгласие.

 

Номинираните собственик и/или управител присъстват във всички дружествени документи, но те не управляват дружеството. Пълният контрол се държи от бенефициарния (реалният собственик).

 

Нашите услуги включват назначаването на Номинален Директор (управител), както и на Номинален Собственик на дружество.

 

Номинален Директор (Управител)

Номинален Директор на дружество е физическо лице (или физически лица), или юридическо лице (юридически лица), чието име, в качеството му на управител на дружеството, се появява в публичните регистри и дружествените документи вместо името на бенефициарния (реалният) собственик на Дружеството.

Основната функция на номинирания директор е да действа от името на реалния собственик и да го защитава от изискванията за публично оповестяване на собствениците на дружества с ограничена отговорност. Използването на Номинален Директор е абсолютно законно средство за защита на личната неприкосновеност и има за цел да помогне на лицата, които предпочитат да не разкриват собствеността, интереса или обвързаността си с дадена компания. Номиналните директори не участват в никакви управленски, финансови или оперативни въпроси на компанията.

 

С тази своя услуга “СК Смарт Баланс” осигурява най-висока степен на сигурност и поверителност на своите клиенти. Номиналните директори нямат контрол върху дружеството и нямат правото да го управляват.

 

Номинален Собственик (Акционер)

Номинален Собственик е физическо лице/а или юридическо лице/а, чието име, в качеството му на акционер, се появява върху дружествените документи вместо името на бенефициарния собственик на Дружеството. Основната причина за назначаването на номинален собственик е реалният собственик на дружеството да запази анонимността си.

 

Както е споменато по-горе, информацията за самоличността на собственика/собствениците е обществена и може да бъде идентифицирана чрез предприемане на търсене за компанията в Тъговския Регистър и други бази данни. За да се избегне това обичайната практика е да се използват номинален собственик/собственици, за да се запази пълна поверителност на собствеността на дружеството. В публичните регистри ще се появява името на номиналният собственик.

 

Готови компании (shelf companies)

Готовите компании (замразени компании) или shelf companies са вече регистрирани компании, които не са имали никаква дейност, но са готови да стартират такава моментално. Целта на тези компании е да се заобиколи продължителният процес за регистрация на дружество. Друга положителна черта на готовите компании е тяхната история, която е нужна при определени правителствени проекти, както и при някои национални и европейски програми за подпомагане и кредитиране на бизнеса.

 

Самият процес за регистрация на фирма изисква доста време (извън законния срок за създаването и от Търговски Регистър). Подготовка на документи, нотариални заверки, отваряне на банкови сметки и други.

 

Ползите от готова компания включват:

 

– Компаниите с история могат да участват в търгове и обществени поръчки. В много от случаите се изисква компанията да съществува от определено време.
– Имиджът на компания с история привлича по лесно клиенти и инвеститори.
– Готовите компании могат да получат по-лесно банков корпоративен кредит.
– Отварянето на банкова сметка за вече създадена компания обикновено е доста по-лесен процес, отколкото за съвсем нова компания.
– Спестяване на много време и посещения на нотариуси, адвокати, счетоводители, банки, държавни институции.

 

Ако се нуждаете от повече информация или имате запитвания, не се колебайте да се свържете с нас сега.